İnsanlık Tarihinde Büyük Yalanlar


KİTABIN ADI İnsanlık Tarihinde Büyük Yalanlar KİTABIN YAZARI Richard SHENKMAN YAYINEVİ VE ADRESİ Milliyet Yayınları Bağcılar – İSTANBUL BASIM TARİHİ Haziran 1998 KİTABIN YAYIM MAKSADI İnsanlık Tarihinin Yanlışlarını Ortaya Çıkarmak KİTABIN ÖZETİ :

Amerikalı yazar Richard Shenkman, Amerikalıların kendi ve başkalarının tarihlerini şimdiye kadar yazılan tarih kitapları ve okullarda öğretilen tarih dersleri, sinemalar saye- sinde yanlış öğrendiklerini ileri sürmüştür. Yazar, tarihin doğruluğunun ispatlanmasının güç olduğunu kabul etmekte, bu kitabında tarihteki olayların gerçek yönlerini kendi görüşleri doğrultusunda on iki bölüm halinde sunmaktadır. Anlattığı hikayelerin okuyucular tarafından saçma bulunma ihtimalini düşünerek, bunu yaşamın çılgın olması ve insanların gerçekten aptalca şeyler yapmalarına bağlamıştır. Ona göre bu kitap normal bir tarih kitabı değildir.

BİRİNCİ BÖLÜM : ÇOK ESKİLERDEN
Birinci Bölümde Truva Savaşı, Sokrates, Büyük İskender, Herodotos, Sezar, Kleopatra, Caligula, Neron, Roma İmparatorluğunun çöküşü ve barbarlar tarihi konuları ele almıştır.
Truva Savaşı : Yazar Truva savaşının olmadığını söylemektedir. Truva ile Yunanlılar arasında Helen adında bir kraliçe, tahta at bulunduğuna dair kanıt yoktur. Bunu savaşın on yıl sürmesinin mümkün olmadığına ve ordu disiplininin sağlanamayacağına, dünya tarih uzmanı Fitz Roy Raglan tarihte bir kraliçenin yabancı bir prensle kaçtığı konusunda bir olaya rastlanmadığına bağlamaktadır.
Sokrates : Huzur içinde ölmüştür diye bilinir. Aslında baldıran zehiri içerek ölmüştür. Platonun yalan söylediği ortaya çıkmış ve ölürken yanında olmadığı bilinmektedir.
Büyük İskender : İskender’in hükümdarlığı boyunca gizli cinayet işlemediği belirtilir. Hindistan fethi sırasında askerleri savaşmak istememişlerdir.
Herotodos : Tarihin babası olarak bilinir.Aslı şudur, doğru ve yanlış duyduğu herşeyi yazar, başkalarının metinlerini kendisininmiş gibi sunar.
Sezar : İmparator olarak bilinir. Roma’nın yarısı fethedilmiş olsa bile Roma’da bir kuşak sonra imparatorluk unvanı verilir.
Kleopatra: Yunanlı olması ve aşk hayatıyla anılır, Mısırlıdır ve aşıkları Sezar, Antonius’tu.
Caligula : Kötü yürekli lider olarak bilinir, atını konsül ilan etmesini kendisi de söylenti olarak ifade etmiştir.
Neron : Nefret edilir. Roma’daki yangınla ilgisi yoktur,elli mil uzaktadır.Evsiz kişilere ev sağlamıştır.
Roma İmparatorluğunun Çöküşü : 476 yılında çökmüştür.Roma’nın yağmalamasını barbarlar değil köleler yapmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM : KARANLIK ÇAĞ
Cehalet : Ortaçağ insanlarının kör inançları yoktu. Kilise karşı çıkmaktaydı. Büyücüler yakılmamıştır. Katolik kilisesinin otoritesi yitirdikten sonra başlanmıştır.
Haçlı Seferleri : Toplam dokuz tane olan haçlı seferlerinin başarısız olmasının nedeni, insanların aptalca işler yapmalarını çok sevmeleridir.
Şövalyeler :Turnuvalara katılmaz, zırhlarını dönemin sonunda giyilmiştir, at sırtında savaşılmamıştır. İngiliz şövalyeleri vergi ödeyip savaşa katılmamışlardır. Ortaçağda savaşı kazananlar İngiliz şövalyeleri değil paralı askerlerdir.
Yüz Yıl Savaşları : Savaşlar 116 yıl sürmüştür. ( 1337-1453 )

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : BİLİMSEL DEVRİM
Kopernik: Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü keşfettiği anılır, o dönemde ilgi görmemiştir.
Galilei : Dünyanın güneş etrafında dönüşünü mahkemede inkar etmiştir. Bilim adamları da insandır. Pasteur bilimsel yöntemlerini bir rakibinden çalmıştır. Tarihçi Geison bunu ispat etmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : SEKS
Bu bölümde seksle ilgili yalan ve yanlış bilgiler ele alınmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM : TANRI KRALI KORUSUN
Gelenekler, Kraliçe Victoria'nın taç giyme töreninde tanrı kraliçeyi korusun milli marşı okunmamıştır.
Aslan Yürekli Richard, Haçlı Seferi kahramanı olarak bilinir. Kudüs'ü alamamıştır, zamanını İngiltere dışında geçirmiş ve İngilizce bile öğrenememiştir, haçlı seferlerine para sağlamak için ülkeyi soymuştur.
V.Henry : İngiliz tarihinin en büyük savaşı olarak bilinen Agincourt 'ta Fransızları yenen kahraman olarak bilinir, yerine geçen oğlu bu toprakları kaybetmiştir. Bugün Fransa’da İngilizce değil de Fransızca’nın konuşulmasının sebebi budur.

ALTINCI BÖLÜM : BU BÜYÜK ADA
Yıldız Odası : Mahkeme salonlarının tavanının yaldızlı yıldızlardan olmasıyla bu ismi almıştır. İngiltere'de yoksullarla zenginlerin karşı karşıya geldiği tek mahkemedir.
İspanyol Armadası'nın Yenilgisi: 1588'de bütün eşitsizliklere rağmen İngilizler dünyanın en büyük donanmasını yendiler. Bunun nedeni top kızaklarının kullanışlı olmayışıdır.
Kaptan Kidd :Korsan avcısı olarak bilinir ama bir yıl boyunca bir korsan bile yakalamamıştır.
William Bligh : Filmde çok sert işlenmiştir. Çok yumuşaktır.
Horatio Nelson : İngilizlerin Trafalgar Savaşı’nda Fransızlar üzerinde kazandıkları zaferin kahramanı olarak görürler. Aslında bir zinacı ve saf birisidir. Bu savaşta üniformasını çıkarmadığı için hayatını kaybetmiştir.
Arabistanlı Lawrence : Arapların dostu diye bilinir. Arapları satmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Arap isyanının savunucusu değildir. Bunu mektuplarından anlamaktayız.
Etekler ve Gaydalar : İskoçyalının gururu olan etek 1727'de İnverness yakınlarında Thomas Rawlinson adında bir İngiliz tarafından yaratılmıştır. Bunu icat etmesinin nedeni sıradan bir İskoçyalının pantolon alacak parasının olmayışıdır.1745 İngiliz Parlamento bu eteği yasaklamıştır.1745’den önce üst sınıf etek giymezlerdi.1745’de etek Iskoç milletinin milli giyeceği olmuştur.İskoçya'da gezici mühendisler gayda değil arp çalarlardı.

YEDİNCİ BÖLÜM: PASTA YESİNLER
Jeanne d'Arc : Yirmi yaşında İngilizleri 100 Yıl Savaşlarının dönüm muharebesinde yenmiştir. Garip bir kişilik yapısı vardır. Savaşı sesler sayesinde kazandığını söylemiştir.
XIV. Louis : ''Devlet benim'' sözünü söylememiştir. Voltaire'nin uydurma sözüdür.
Voltaire : ''Söylediğinizi onaylamıyorum, ama bunu söyleme hakkınızı ölene kadar savunacağım. ''Bunu uyduran 1907’de basılan bir kitabında yazan Beatrice Hall ’dır.
La Fayette :Amerikanın özgürlük ve bağımsızlık savaşını kazanmasında yardımcı olan Fransızdır.
Napolyon : Hırslıdır,1812 deki yenilgi Rus kışına bağlanmıştır.Aslında askerleri öldüren hastalıktır.Çünkü birkaç yıl önce George Washington'un askerleri çok daha soğuk havadan sağ çıkmışlardır. Napolyon’un ordusu sıcaktan da etkilenmiştir.Savaşın kaybedilmesinin asıl sebebi 650 bin kişilik ordunun düşman toprağına sokulamayacak oluşu ve ikmal yapılamamasıdır.
Alfred Dreyfus : Vatana ihanetle suçlanan Yahudi Fransız subayıdır. Zengin olmasına rağmen Almanya adına casusluk yapmakla suçlanmıştır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM: BİLDİĞİMİZDEN FARKLI ÜNLÜLER
Büyük Katerina Rus değil Almandır.34 yıl hükümdarlık yapmıştır.
Sun Yat-sen : Mançu Hanedanı'nı deviren ünlü ihtilalcidir. İhtilal yapıldığında kendisi Colorado'dadır.Bunu reklam başarısına borçludur.

DOKUZUNCU BÖLÜM : KRAL ARTHUR
Kral Arthur :Asla yaşamamıştır.
Lady Godiva : Halkın vergisini indirmek için ata çıplak binmiştir.Hikaye doğru değildir. Çünkü halk aşırı derecede yoksuldur.
Robin Hood : Hikaye sürekli değişmiştir. Bir soylu olduğu XVII.yy. eklenmiştir.
Wilhelm Tell : Hikaye en küçük ayrıntısına kadar XV.yy.'ın sonlarında İsviçreli bir yurtseverin hayalinden çıkmıştır.
Drakula : Gerçek bir insandır. Transilvanya'da şatoda yaşamıştır. İnsan öldürmekten hoşlanırdı. Meslek yaşantısının doruk noktası, 24 bin Türk'ü öldürdüğü 1460'lı yıllardır.
Frankenstein : Canavarın adı değil, çılgın bilginin adıdır.
Noel Baba : Katolik Kilisesi 1969'da azizliğini geri almıştır.Kırmızı elbisesi ve beyaz sakalı Amerika’ya gelmesinden sonra olmuştur.

ONUNCU BÖLÜM : DİN
Hz.İsa : Nerede doğduğu bilinmez.
Hıristiyanlık : Luther, kilisenin tüm sistemini eleştirmemiştir.Başlıca itirazı günahların bağışlanması olan endüljanslara karşıydı.Kilise,papazların evlenmemeleri ve cinsel ilişkide bulunmamaları kuralını XII.yy ’da getirmiştir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM : BİRİNCİ VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞLARI
Birinci Dünya Savaşı : Tarihçi Thomas Bailey'e göre en az dokuz dünya savaşı olmuş, bu sekizincisidir.Bu savaşta ilk uçak kullanıldığı bilinmektedir.İlk uçak 1912'de Meksika İhtilali'nde kullanılmıştır.Bu savaşın en ünlü pilotu Kızıl Baron adıyla anılan Manfred von Richthofen'dir.
Bu savaşta ilk kimyasal silah kullanılmıştır diye bilinir.Büyük İskender'in ordusu düşmana kireç atmıştır.İspanyollar kanla dolu sis bombası kullanmışlardır.
Nazizm : Hitler enflasyonu durdurmamıştır.Bunu yapan Weimar Cumhuriyetidir. Reichstag yangınını Naziler değil Lubbe adında bir Hollandalı Sosyalist çıkarmıştır. Naziler 1938’ e kadar Almanya'dan 200 bin Yahudiyi sürmüşlerdi. Hitler’in buna devam etmeyişinin nedeni İngilizlerin istemeyişidir.
İkinci Dünya Savaşı : Panzer tümenleri abartılmıştır,sadece %5’tir.Savaşın en önemli sırlarından biri Alman tutsaklarının Amerikalıların elinde en az 56 bininin ölmesidir. İsteyerek olmamış,yeterince yiyecek olmayışındandır.

ONİKİNCİ BÖLÜM : HOLLYWOOD TARİH YAZIYOR
Hollywood’ un yanlış yaptığı saç modelleridir.Tarihi filmler yer almadıkları bölgelerde çekilmişlerdir.Roma ordusu askerleri hiç yürümemişlerdir. Roma’da köleler kürek çekmezlerdi. Sahte savaş sahneleri çok yaygındır.
Sonuç olarak yazar bu kitabında tarihi yazarlar,tarihi yapanlara sadık kalmadıkları için günümüzdeki bilgilerin çoğunun uydurma,objektiflikten uzak olduğunu iddia ederek; Dünya tarihinin yeniden yazılması gerektiğini savunmaktadır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul><img> <ol> <li> <dl> <dt> <img> <b> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar